Общи условия

1. ТЕМА

1.1. Тази декларация за поверителност описва условията за ползване на www.incomfypjs.com .Той определя правилата за използване на www.incomfypjs.com , включително договора за покупко -продажба, сключен в Интернет с AlexETrade Ltd. като доставчик / Договор за продажба от разстояние /.

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1 Интернет сайтът www.incomfypjs.com се управлява от AlexETrade Ltd., БУЛСТАТ 205746123,, Email: contact@incomfypjs.com, тел.+359 890 998832

3. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА УСЛУГАТА

3.1. Условията за обслужване на incomfypls.com са обвързващи за всички потребители и при всяко използване на този уебсайт означава, че сте прочели внимателно Общите условия за ползване и съдържанието на Споразумението за продажба от разстояние, предвиждащо начините на плащане, достъпни на видно място на incomfypjs.com и вие се съгласявате да ги спазвате безусловно.

3.2. Договорът за продажба от разстояние между Продавача и Клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от продавача чрез потвърдителен имейл или телефонно обаждане.

3.3. Характеристиките или цените на продуктите, посочени на уебсайта, могат да бъдат променяни от incomfypjs.com по всяко време и може да съдържат непредвидени грешки.

Сайтът не носи отговорност за допуснати грешки и може да отмени поръчки след прегледа си.

3.4. Всички налични стоки, включително промоционални стоки / стоки с намаление/ се продават и доставят, докато количествата са налични, дори ако това не е изрично посочено на уебсайта.

3.5. Условията за ползване могат да бъдат променяни едностранно от incomfypjs.com по всяко време чрез тяхното актуализиране. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/ клиенти.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

4.1. Регистрирайки Поръчка на Уебсайта, Купувачът се съгласява по телефона или по имейл да декларира желанието си да получи съответния Продукт или Услуга от Продавача за плащане.

4.2. Продавачът ще ви изпрати известие за регистриране на Поръчката в неговата система, което няма смисъл да приема, потвърждава или да поеме ангажимент за изпълнение на Поръчката. Това уведомление се извършва от Продавача по електронен път (по имейл) или по телефона.

4.3. Продавачът има право да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги в Поръчката по свое усмотрение, включително, но не само, изчерпване на наличностите или промяна в цената. Във всички случаи Продавачът ще уведоми Клиента по имейл или телефон. В този случай единствената отговорност на Продавача е да върне всяка предварително получена цена на Продукта или Услугата. incomfypjs.com си запазва правото да не изпраща поръчки на клиенти с връщане на продукти над 30% от общия им брой поръчани продукти.

4.4. Договорът за продажба от разстояние между Продавача и Клиента се счита за сключен в момента на получаване от Клиента на неговата електронна поща и / или чрез телефонно обаждане от Продавача, че е готов да изпрати Стоката / Услугата от Поръчката .

4.5. Договорът за покупка, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите Общи условия и исканата и предоставена информация от Купувача на Уебсайта.

4.6. Съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите, потребител, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗД, има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща никакви разходи. , с изключение на разходите по чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗЛ. Възстановяването се извършва по банков път в рамките на 7 работни дни от получаване на стоката.

4.7. Клиентът ще поеме всички преки разходи за връщане на Продукти, предлагани от incomfypjs.com в случай на прекратяване на Споразумението, и заяви това в рамките на срока за оттегляне, предоставен от Продавача. Клиентът трябва да върне продукта, като междувременно уведоми Продавача на incomfypjs.com или се обади на 0890 99 88 32.

4.8. Продавачът е длъжен да възстанови платената сума по Договора, сключен от разстояние, от което Клиентът се е отказал в рамките на 7 (седем) дни от датата, на която Клиентът е получил съответния Продукт / Услуга. Сумата ще бъде възстановена по следния начин, без да се правят допълнителни разходи за Клиента. Плащания, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване на сметката, от която е извършено плащането

4.9. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случай на анулиране на сключения Договор до получаване на продадената Стока или до получаване на доказателство, че е изпратена.

4.10. В случай, че Стоките и/или Услугите, поръчани и предплатени, не могат да бъдат доставени/предоставени от Продавача, Продавачът ще информира Клиента за това и ще възстанови вече платените Стоки и/или Услуги в сметката на Клиента в рамките на 7 (седем) работни дни от датата, на която Продавачът установи този факт или от датата, на която Купувачът ясно е заявил желанието си да прекрати Договора.

4.11. Правото на отказ може да бъде упражнено само ако следните условия са задължително изпълнени: закупените стоки трябва да са в оригиналната им опаковка, без следи от употреба или изкривяване на търговията и придружени от всички документи, придружаващи продукта. Разходите за доставка при връщане са за сметка на потребителя, връщането се извършва до адреса на изпращача или упълномощено от него лице.

4.12 incomfypjs.com възстановява на потребителя сумата, платена от него за върнатите стоки по банковата сметка на потребителя не по -късно от 7 работни дни от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

4.13. Потребител, който е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, трябва да изпрати или препрати стоката обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без ненужно забавяне и не 

по -късно от 14 дни от датата на уведомяването на потребителя. на търговеца за решението му да се откаже от договора. Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоката обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.

4.14. Когато потребителят връща стоки, закупени от incomfypjs.com, сумата на стоките се възстановява по банковата сметка на потребителя след отваряне на пратката и се установява чрез съставяне на декларация, че стоките отговарят на изискванията на горното. Ако стоките не отговарят на горното, те се връщат за сметка на потребителя.

5. ПОРЪЧКА

5.1. Потребителят има право да поръча всички стоки, посочени на incomfypjs.com. При изпълнение на поръчката, потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и тяхното количество, условия на плащане, начин и условия на доставка, според предлаганите опции. Когато прави поръчка, потребителят сключва договорни отношения с incomfypjs.com за покупко -продажба на избрания артикул, регламентиран от настоящите Общи условия. Договорът за продажба от разстояние между incomfypjs.com и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от incomfypjs.com чрез потвърдителен имейл или телефонно обаждане.

5.2. Клиентът може да прави Поръчки на Сайта, като добавя желаните Стоки и/или Услуги в количката за пазаруване, като следва стъпките, посочени на Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка. Всеки артикул, добавен в количката за пазаруване, е достъпен за покупка в наличните количества. Добавянето на един Продукт и / или Услуга в количката за пазаруване, без да е завършено, не води до регистриране на поръчката и автоматично запазване на Продукта / Услугата.

5.3. С подаването на поръчката, Клиентът позволява на Продавача да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато е необходимо във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

5.4. Онлайн системата за онлайн покупки на сайт отразява наличността на артикули в момента на разглеждане, като се има предвид динамиката на продажбите, някои продукти, публикувани и появяващи се на сайта като „налични“ по време на поръчката, може да бъдат изчерпани и не могат да бъдат поръчани/потвърдени и доставени от incomfypjs.com.

5.5. Всички поръчки, получени в събота вечер и неделя или по време на официални празници, се обработват на следващия първи работен ден.

5.6. Плащането на договорната цена се извършва по методите, посочени на incomfypjs.com, като чрез плащане потребителят прави доброволно изявление, че се съгласява да плати за продукта и че/тя се съгласява с Общите условия.

5.7. Цените, посочени на incomfypjs.com, са крайни и включват ДДС.

5.8. incomfypjs.com си запазва правото да променя цените на продуктите и доставката.

5.9. Продавачът има право да откаже изпълнението (отмяната) на Поръчката, направена от Клиента, която трябва да бъде уведомена за Клиента. Отмяната на поръчката не води до никаква отговорност или последващо задължение на която и да е от страните към другата по отношение на нея и съответно нито една от тях няма право да иска от другата компенсация за нейното отмяна в следните случаи:

5.9.1 неприемане от Банката-емитент на Клиента на транзакцията за онлайн плащане.

5.9.2 извършване на парична транзакция, която не води до кредитиране на средства по сметката на Продавача за онлайн плащания.

5.9.3 Информацията, предоставена от Клиента на Уебсайта, е непълна и/или невярна. 

6. ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ.

6.1. Личните данни, които incomfypjs.com получава при регистрация или при сключване на договор за продажба без регистрация, ще се използват само за обслужване на клиенти – приемане и изпълнение на поръчки и контакт с потребители в случай на проблеми с поръчката.

6.2. AlexETrade Ltd отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни и отговаря за защитата на информацията за потребителите, която му е известна въз основа на договор от разстояние, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злонамерени действия на трети страни.

6.3. Приемайки Общите условия, потребителят се съгласява, че информацията за него ще се съхранява и обработва в съответствие с процедурата, предвидена от тях и в закона, и той се съгласява, че неговите лични данни, обявени като публично достъпни в неговия alecomshop.com профил, да се използва от AlexETrade Ltd за целите на директния маркетинг.

6.4. AlexETrade Ltd се задължава да не разкрива никаква лична информация на потребителя и да не разкрива събраната информация на трети страни – държавни органи, компании, физически лица и други, освен ако:

– е получил изричното съгласие на потребителя при регистрация или по -късно;

– информацията се иска от държавни органи или длъжностни лица, които съгласно действащото законодателство са упълномощени да изискват и събират такава информация в съответствие със законоустановените процедури;

– други случаи, определени със закон.

6.5. Регистрирайки се на incomfypjs.com, потребителят се съгласява да му изпрати имейл, лични, рекламни или други търговски съобщения от AlexETrade Ltd.

7. ДОСТАВКА НА СТОКИ

7.1. Поръчки, съдържащи продукти, предлагани от AlexETrade Ltd, се доставят на адреса или офиса, посочен от потребителя. Поръчки / Услуги: За стоки, които са с отстъпка или промоция, безплатна доставка без значение каква е стойността на поръчката. Стандартната доставка за не повече от 2 кг струва 6.00 лв., цените са приблизителни, в зависимост от избрания куриер. Те засягат доставки, които не отговарят на условията да бъдат безплатни.

7.2. Продавачът ще гарантира, че Стоките са правилно опаковани и изпратени придружаващи ги документи.

7.3. Подробностите относно доставката на Стоките/Услугите, включително, но не само времето за доставка/изпълнение, не представляват договорно задължение от страна на Продавача да извърши съответната доставка/изпълнение на съответната Услуга на определена дата . Съответно, Клиентът няма право на обезщетение в случай, че не е спазена датата, на която Продавачът е бил обявен, че ще достави Стоката или ще извърши Услугата.

7.4. AlexETrade Ltd предоставя възможност за международни поръчки, за които се прилагат настоящите Общи условия. Международните доставки се извършват чрез куриерска компания. За международна доставка е необходимо да се предплати стойността на поръчката и транспортните разходи, които се изчисляват автоматично, в зависимост от избрания от Клиента период.

8. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

8.1. Продавачът предлага всички Стоки на Сайта с гаранция за съответствие на стоките с Договора в съответствие с приложимото законодателство. Искове за очевидни дефекти се подават в рамките на 30 дни след закупуването на стоката.

8.2. Клиентът има право да поиска артикулите при получаване на доставката, ако при отваряне установи, че артикулите или опаковката са повредени. Клиентът е длъжен да провери стоката веднага след получаване на доставката и да определи дали има основания за рекламация. В този случай, за да упражни правото си на рекламация, Клиентът е длъжен да съхранява доставените артикули и да ги връща в добра търговска форма, в която ги е получил, в оригиналната им опаковка без последващи механични и/или други ефекти, следи от употреба и др. /.

Счита се, че начинът за компенсиране на потребителя е непропорционален, ако използването му налага на продавача разходи, които са неразумни в сравнение с другия начин на обезщетение, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителските стоки, ако няма липса на съответствие; 2. значимостта на несъответствието, възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетение, който не включва значителни неудобства за него.

Намаление на цената;

Потребителят не може да претендира възстановяване или намаление на цената на стоките, когато търговецът се съгласи да замени потребителския продукт с нов в рамките на един месец от искането на потребителя.

Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за прекратяване на договора и да възстанови сумата, платена от потребителя, когато, след като удовлетвори три претенции на потребителя, като извърши ремонта на същата стока, в срока на гаранцията по чл. . 115, последва настъпване на несъответствие на стоките с договора за продажба.

Потребителят не може да претендира за прекратяване на договора, ако несъответствието на потребителските стоки с договора е незначително.

9. ПОЛИТИКА НА ОНЛАЙН ПРОДАЖБИТЕ

9.1. Достъпът до incomfypjs.com за регистрация на поръчки е разрешен на всеки Клиент.

9.2. incomfypjs.com си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на всеки Клиент до реализирането на Поръчката и/или до някой от възможните начини на плащане, ако прецени, че това би било в ущърб на incomfypjs.com по някакъв начин . Следователно, единственото право на Клиента е да се свърже с incomfypjs.com, за да бъде информиран за причините, довели до прилагането на горепосочените мерки. incomfypjs.com не носи отговорност за щети, които Клиентът е претърпял или би могъл да претърпи в резултат на това решение, независимо от неговата правилност или валидност.

9.3. Клиентът има право да публикува мнения за Стоки и/или Услуги, както и да се свърже с incomfypjs.com на посочените адреси в раздела „Информация“ на сайта. Публикации или съобщения, които съдържат неприлични думи или неподходящ речник, ще бъдат премахнати от сайта или игнорирани. Продавачът има свободата да обработва получената от Клиента информация, без да се налага да мотивира действията си в това отношение.

9.4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна връзка с Продавача или на адресите, посочени на сайта в раздел „Контакти“. Продавачът има свободата да борави с получената информация, без да се налага да я обосновава.

9.5. Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, посочени са в лева, включително ДДС и всички други задължителни по закон данъци или такси.

9.6. В случай на онлайн плащания или банкови преводи, Продавачът не носи никаква отговорност за каквито и да било разходи, свързани с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача във връзка със самата транзакция, както и в случаите на обмяна на валута, прилагани от банката, която е издала картата на клиента в случаите, когато валутата е различна от BGL. Разходите, свързани с такива плащания, са само за сметка на Купувача.

9.7. Всички изображения, публикувани на Сайта, имат единствената цел да създадат определена представа за вида на предлаганата стока / услуга, а не да я представят точно. Съответно, някои от изображенията на Стоките или Услугите на Сайта (статични/динамични изображения/мултимедийни презентации и т.н.) може да не отговарят на външния вид на съответните Стоки или да създадат невярно впечатление за предоставяната услуга. Клиентът няма право да претендира за отговорност на Продавача за такова несъответствие.

10. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

10.1. Съдържанието, както е определено в раздела Условия, включително, но не само, лога, всякакви графични изображения или надписи, търговски символи, динамични символи, текстове и/или мултимедийно съдържание на Сайта е изключителна собственост на incomfypjs.com.

10.2. Всяко съдържание, до което Клиентът има достъп, независимо от средствата за това, подлежи на регулиране от настоящите Общи условия.

10.3. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за лични нетърговски цели само в случаите, когато това не противоречи на предвиденото в тази глава на този документ.

10.4. Всяко друго използване на Съдържанието ще се счита за нарушение на настоящото споразумение между incomfypjs.com и Клиента и нарушение на правата на интелектуална собственост на incomfypjs.com, което има право да държи Клиента отговорен за това.

10.5. Всяко използване на съдържанието за цели, различни от изрично разрешените в настоящите Общи условия или в друго изрично писмено съгласие от incomfypjs.com, е забранено.

11. ОТГОВОРНОСТ

11.1. Продавачът не носи отговорност за щети, претърпени от Купувача или от трети страни в резултат на непреодолима сила или извън контрола на Продавача.

11.2. Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена до максималната стойност на Стоките, поръчани и платени.

12. СИЛА ОСНОВНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

12.1. Нито една от страните не носи отговорност за неизпълнението на своите договорни задължения, ако това неизпълнение се дължи на непреодолима сила. Форсмажорните обстоятелства са непредвидимо събитие извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

12.2. Ако в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не прекрати, всяка от страните има право да уведоми другата страна, че прекратява договора, без да дължи на другата компенсация за претърпените щети.

13. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

 Всички спорове, които могат да възникнат между incomfypjs.com и потребителя, ще бъдат уредени по взаимно съгласие. Ако това не е възможно, те ще бъдат изправени пред съда в съответствие със закона.